Září

Září

Počátkem měsíce ukončíme sklizeň pozdně letních jablek. Začínáme sklízet podzimní odrůdy jádrovin, slivoní, broskvoní a ořechy.

Ve skladovacích prostorách snižujeme teplotu větráním, zejména přes noc a časně zrána, abychom předešli přezrávání uloženého ovoce.

Záhony s jahodníkem podle potřeby přihnojujeme, zavlažujeme, okopáváme, plejeme, zbavujeme nadbytečných šlahounů a ošetřujeme proti roztočíkovi i houbovým chorobám (např. přípravky Sumithion a Kuprikol). Nové výsadby zakládáme nyní jen dobře zakořeněnou hrnkovanou sadbou, jinak nemůžeme v příštím roce očekávat uspokojivou sklizeň plodů.

Keřům révy vinné vysazeným na jaře nebo v předchozím roce na podzim zkrátíme vrcholek letorostu, aby ponechaná část lépe vyzrála a přes zimu nenamrzla. Naspodu letorostů odstraníme zálistky.

Pokračujeme ve sklizni stolních hroznů.

Sklízíme netradiční druhy ovoce (dřínky, jeřabiny, arónie, šípky aj.).

Rybíz a angrešt můžeme ještě nyní prosvětlit odřezáváním starých, málo plodných větví.

Švestky a jiné slivoně s typickými příznaky šarky na plodech (jizvy, červená dužnina u pecky aj.) si značíme, abychom je při nejbližší příležitosti vykopali. Šarkou napadené stromy zatím nelze léčit.

U remontantních, tj. dvakrát plodících jahodníků (´Lidka’, ‘Ostara’ aj.) vyštípneme květy a malé zelené plody, které by již nedozrály. Za chladného počasí podpoříme zrání přikrytím záhonů tunelovými kryty z fólie.

Podnože broskvoní můžeme ještě při dostatečném stavu mízy očkovat.

Postupnou probírkou sklízíme zimní odrůdy jádrovin. Sklízíme za sucha a šetrně, aby plody, především odrůdy s tenkou slupkou, netrpěly otlaky a nedošlo k vytržení stopky. Skladujeme jen kvalitní nepoškozené plody, ostatní zpracujeme na mošty, kompoty apod. Popadané hnijící ovoce průběžně sbíráme a likvidujeme v asanační jámě.

Uložené ovoce pravidelně kontrolujeme a kazící se vyřazujeme.

Současně s ovocem se nemají skladovat brambory, řepa, celer, cibule a jiné druhy zeleniny s výraznou vůní ani různé páchnoucí látky, aby ovoce nenačichlo.

Pro podzimní výsadbu ovocných dřevin začínáme připravovat výsadbové jámy a kůly.

Na ochranu proti píďalkám opatříme kmeny stromů i opěrné kůly lepovými pásy, které zabrání samičkám těchto motýlů lézt do korun a klást tam vajíčka. Pokud by k tomu došlo, je nebezpečí, že housenky na jaře příštího roku (IV..-polovina VI.) zničí listy stromů. Nevysychavý lep natíráme na nepromokavý papír, ne přímo na kůru stromů.

Začínáme sklízet a zpracovávat hrozny moštových odrůd révy vinné.

OTEVÍRACÍ DOBA

Po - Pá:
8:00 - 18:00
So:
8:00 - 18:00
Ne:
8:00 - 18:00