Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom Vás mohli registrovat. Při jejich zpracování dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Níže uvádíme podstatné informace, které mohou být pro Vás důležité.

1. Správcem Vašich osobních údajů je Zahradnické centrum Jelínek s. r. o. na adrese v Fr. Šafaříka 617, 277 46  Veltrusy, IČO: 08682682, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze C 323186/MSPH. Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na e-mail info@zahradnictvi-jelinek.cz

2. Zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, email, telefon a adresu.

3. Vaše údaje zpracováváme z důvodu: Vámi uděleného souhlasu pro registraci a následné vydání zákaznické karty, či pro odběr novinek, nebo registraci do velkoobchodu.

4. Veškeré osobní údaje zpracováváme za účelem: plnění zákonných povinností, plnění s vámi uzavřených smluv, rozvoje obchodního vztahu a obchodních aktivit, tj. nabízení našich služeb a zboží, a to i v rámci marketingu.

5. Jestliže jste nám udělili výslovný souhlas se zpravováním, můžete ho kdykoliv odvolat.

6. Naše oprávněné zájmy k zpracování osobních údajů jsou zejména tyto: rozvoj obchodní činnosti spojený s nabídkou našich služeb a zboží.

7. Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po nezbytně nutně dlouhou dobu – zpravidla po dobu 3 let od ukončení posledního smluvního vztahu.

8. Je Vaším právem se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se námi zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak můžete požádat o výmaz či úpravu údajů. Rovněž máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů Vaší osoby. Námi zpracovávané údaje můžete také přenést k jinému správci údajů.

Zahradnické centrum Jelínek s.r.o

OTEVÍRACÍ DOBA

Po - Pá:
8:00 - 18:00
So:
8:00 - 18:00
Ne:
8:00 - 18:00