Leden

Leden

Pravidelně kontrolujeme ovoce uložené ve sklepě. Kazící se plody ihned odstraňujeme. Větráním za oblevy a uzavíráním oken při silnějších mrazech udržujeme ve sklepě přiměřenou teplotu (průměrně 2-4 °C) a vlhkost vzduchu (85-90 %).

Pro potřebu roubování řežeme v průběhu ledna za bezmrazého počasí jednoleté výhony slivoní a meruněk, ke konci měsíce i jádrovin.

Při větších mrazech a sněhové pokrývce na stromech krmíme užitečné ptactvo, hlavně sýkory, olejnatými semeny.

Ovocné dřeviny včetně révy vinné v otevřených zahradách nebo vinohradech chráníme proti okusu zvěří různými chrániči a odpuzujícími přípravky.

Jablka odrůd náchylnějších k vadnutí (‘Golden Delicious’, ‘Coxova reneta’, ‘Boskoopské’ aj.) přikryjeme na lískách PE fólií nebo je uložíme do mikrotenových sáčků s několika malými otvory. V suchém sklepě zvyšujeme vlhkost vzduchu kropením podlahy (ne ovoce!).

Za příznivějšího počasí likvidujeme suché, přestárlé, nemocné a nadbytečné stromy.

Začínáme připravovat jámy a kůly pro jarní výsadbu stromků.

Při prudkých mrazech nebo ledových větrech chráníme poměrně choulostivé beztrnné ostružiníky starými deka,ni nebo chvojím zavěšeným na drátěnky.

Pomocí nůžek nasazených na dlouhé tyči (tzv. houseníku) odstraňujeme z korun stromů mumifikované plody a zámotky housenek a spálíme je. Je to preventivní ochrana proti pozdějšímu šíření moniliové hniloby a ožírání listů housenkami.

Při pěstování révy vinné ve vytápěném skleníku začínáme s topením. Teplotu udržujeme nejméně na 20 °C. Sklizeň hroznů vhodných odrůd (‘Franketal’, ‘Vitra’, ‘Forsterův semenáč’, ‘Pola’) bývá pak v období kolem 20. června.

Chceme-li přeroubovat keře révy vinné vhodnějšími, např. tzv. interspecifickými odrůdami (‘Krystal’, ‘Prim’, ‘Vostorg’ aj.), které jsou odolné vůči plísni révové, opatříme si nyní jednoleté výhony na rouby a dobře je uskladníme v chladném sklepě.

Napadne-li vyšší vrstva sněhu, odhazujeme ho z cest pod stromy a na záhony. Podle možnosti to opakujeme, abychom zajistili dobrou zásobu vláhy v půdě pro jaro.

Odstraňujeme vysoké, větrem nafoukané sněhové návěje kolem plotu zahrady, aby po nich zvěř nepronikla dovnitř a nepoškodila stromky ohryzem.

Pěstujeme-li révu vinnou ve skleníku, provedeme její řez a ošetření sirnými přípravky proti roztočům, které působí kadeřavost a plstnatost listů.

Pokud není půda příliš zmrzlá, rigolujeme ji pro řadovou výsadbu révy vinné.

V zahradách, kde jsou květní pupeny rybízu ohroženy vyklováním ptáky, chráníme keře sítěmi nebo netkanou textilií, případně postřikem vápenného mléka. Řežeme a uchováváme v chladnu jednoleté výhony rybízu pro vypěstování sazenic z řízků.

Ptačí budky vyčistíme od starých hnízd (pokud jsme to neudělali již koncem minulého roku). Odstraníme i loňská hnízda v korunách stromů a v keřích, protože ptáci v nich podruhé již nehnízdí, zakládají vždy nová hnízda.

Ocelovou škrabkou a kartáčem očistíme na podloženou fólii starou borku z kmenů a silných větví a za bezmrazého počasí je natřeme vápenným mlékem. Tato ochrana proti tvorbě mrazových trhlin a desek i proti příliš časnému kvetení je důležitá zejména u peckovin s hladkými kmeny. Chrání je též proti klej otoku z trhlin na kmeni.

OTEVÍRACÍ DOBA

Po - Pá:
8:00 - 18:00
So:
8:00 - 18:00
Ne:
8:00 - 18:00