Duben

Duben

Pokračujeme ve výsadbě a řezu ovocných dřevin. Broskvoně sázíme co nejdřív po vyrytí ve školce.

Trvá-li chladné a vlhké počasí, ošetříme broskvoně jednou až dvakrát po 10-14 dnech Novozirem nebo Syllitem proti kadeřavosti. Poslední termín je před kvetením. Podle vývoje počasí můžeme také teprve nyní na počátku rašení provést předjarní postřik.

Pro lepší oplodnění květů, a tudíž vyšší úrodu stříkáme stromy 0,2% roztokem boraxu. Na počátku kvetení a po odkvětu postřik opakujeme.

Jakmile je půda prohřátá alespoň na 10°C, začneme s výsadbou révy vinné.

Na počátku kvetení a při dokvétání ošetříme meruňky; třešně a višně Rovralem proti moniliovému Úžehu květů. Důsledkem této houbové choroby je zničení květů, usychání mladých větévek, případně i celých stromů, a v červenci hniloba a neúroda plodů.

Ukončíme řez jádrovin, v řezu peckovin můžeme ještě pokračovat až do odkvětu.

V místech, kde se často vyskytuje květopas jabloňový, ošetříme jabloně od fenofáze “myšího ouška”, jakmile jeden den teplota přesáhne 17°C, přípravky Oleoekamet, Oleoekol nebo Torant. Nově se doporučuje bakteriální přípravek Novodor FC.

Pokud jsme nestihli pro rychlý vývoj vegetace provést předjarní postřik, můžeme použít proti mšicím a merám v době, kdy mají listy plochu 1-2 cm2, přípravky Zolone nebo Sumithion.

Je-li slunno a teplo, ošetříme přípravkem Omite ovocné dřeviny proti sviluškám, černý rybíz proti vlnovníku rybízovému (zvětšené napadené pupeny otrháme) a révu vinnou proti roztočům působícím kadeřavost a plstnatost listů.

Jahodník s deformovanými srdéčkovitými listy ošetříme proti roztočíku jahodníkovému přípravky Basudin nebo Sumithion. Silně zamořený porost ošetříme ještě 2-3 x v intervalech 3-5 dní, nejpozději před tvorbou poupat.

Postřik angreštu a rybízu před květem Fundazolem chrání proti americkému padlí a rzi vejmutovkové, postřik Novozirem a Dithanem proti antraknóze, projevující se předčasným srpnovým opadáváním listů, působeným houbou pakustřebkou rybízovou.

U broskvoní provádíme detailní řez od stadia květních poupat do stadia plůdků velikosti lískového oříšku.

Jabloně a hrušně ošetřujeme před kvetením proti strupovitosti přípravky Dithane, Novozir, Syllit apod., jabloně proti padlí Sulikolem, Bayletonem aj. Topas a Rubigan účinkují proti oběma chorobám jabloní. Zpravidla ještě 14 dní po odkvětu v ochraně proti strupovitosti pokračujeme, za vlhkého počasí až do poloviny června.

Půda pod kvetoucími stromy má být nezatravněná, bez plevelů, nezkypřená a nenastýlaná, aby jarní mrazy nepoškodily kvetoucí stromy. Teplo vyzařující bez zábrany z půdy chrání květy před namrznutím. Ochranou kvetoucích stromů je též postřik jemnou mlhovinou vody po celou dobu poklesu teploty pod O °C. U meruněk se doporučuje postřik přípravkem Champion (0,2%) v době od nalévání květních pupenů do začátku kvetení.

Stromy s bohatou násadou květních pupenů přihnojíme před rozkvětem ledkem (10-20 glm2). Přihnojení můžeme opakovat počátkem června. _ Týden před rozkvětem vyvěsíme do korun slívoní a jabloní bílé lepové lapače proti pilatkám, které působí červivost malých plůdků.

Koncem měsíce ukončíme výsadbu ovocných dřevin a řez peckovin.

Pokud jsou na kmenech nebo na silných větvích peckovin klejotokové rány, vyřízneme je nožem až do zdravého dřeva, vytřeme octem zředěným vodou v poměru 1: 1 a po oschnutí zatřeme štěpařským voskem, latexovou barvou nebo stromovým balzámem.

Ovocné stromy, které rodí nekvalitní ovoce nebo trpí houbovými chorobami (např. strupovitostí či padlím), je vhodné přeroubovat za plné mízy na počátku kvetení kvalitními a odolnými odrůdami. Podmínkou je, aby měly kmen a hlavní větve pod místem roubování zdravé.

Cizosprašným odrůdám, jež nemají v blízkosti vhodného opylovače, a proto špatně plodí, je vhodné naroubovat alespoň na jednu větev vhodnou opylující odrůdu.

Nově vysazené ovocné dřeviny za sucha vydatně zavlažujeme. Zem kolem stromků mělce kypříme, odplevelujeme a mulčujeme. K zadržení vláhy udržujeme kolem kmenů, zejména na svazích, půdu ve tvaru mísy.

Rybíz, na jehož listech jsou klenuté puchýře způsobené sáním mšice rybízové, ošetříme Pirimorem, zejména ze spodní strany listů.

Hrušně ošetříme preventivně proti rzi.

OTEVÍRACÍ DOBA

Po - Pá:
8:00 - 18:00
So:
8:00 - 18:00
Ne:
8:00 - 18:00