Červenec

Červenec

Při deštivém počasí je vhodné chránit nízké tvary pozdních třešní fólií proti praskání a hnilobě plodů.

Za sucha zavlažujeme ovocné dřeviny, především ty zasazené na jaře. Zaléváme méně často, ale vydatně, aby se voda dostala až ke kořenům rostlin.

Půdu pod stromy mělce kypříme, odplevelujeme a podle možnosti nastýláme posečenou trávou.

Pokračujeme ve sklizni angreštu, rybízu, malin, pozdních třešní a višní. I ve vyšších polohách ukončíme sklizeň jahod.

Záhony jahodníku ponechané ještě pro příští rok ke sklizni zavlažíme, pohnojíme Cereritem, okopeme a odplevelíme. Pokud je porost zanedbaný, sežneme ho nejprve srpem asi 5 cm nad srdéčkovými listy, aby rostliny brzy obrašily. Proti skvrnitosti listů porost ošetříme Novozirem, proti roztočíku jahodníkovému přípravky Basudin nebo Sumithion. Porosty po třetí sklizni je nejvýhodnější zrušit a půdu využít k pěstování podzimních druhů zeleniny nebo rostlin na zelené hnojení. Od zdravých a plodných trsů, které jsme si v době sklizně označili kolíky, zakořeňujeme sazenice pro novou výsadbu. Nejvhodnější je použití kelímků.

Na kmeny jabloní a hrušní upevníme lapače z vlnité lepenky.

Ukončíme probírku plůdků. Přednostně odstraňujeme plody zakrnělé a poškozené.

Při trvale teplém počasí ošetřujeme ovocné stromy podle potřeby proti mšicím a sviluškám, jádroviny a slivoně proti obalečům, jabloně též proti padlí.

Odrůdy jabloní náchylnější k fyziologické skvrnitosti plodů, zvané též hořká pihovitost, ošetřujeme v 1 0-14denních intervalech až do konce srpna vhodnými přípravky.

Připravujeme záhony pro novou výsadbu jahodníku.

U révy vinné pokračujeme ve vyvazování letorostů a vyštipování zálistků. Podle potřeby chráníme keře proti padlí, plísni a obalečům. Proti těm se ošetření provádí v době, kdy I při dvou- až třídenním sledování zjistíme ve feromonovém lapači 8-10 motýlů. Přípravek Biobit se po vyvrcholení letu obalečů aplikuje za 3-4 dny, Zolone za 7-8 dní. Půdu kolem keřů okopáváme, odplevelujeme a za sucha zavlažujeme.

Angrešt a černý rybíz ošetříme po sklizni Fundazolem nebo Bayletonem proti americkému padlí. Oba přípravky jsou účinné i proti rzi vejmutovkové na listech rybízu. Proti předčasnému opadu listů rybízu a angreštu, působenému houbou pakustřebkou rybízovou, se používají přípravky Novozir nebo Dithane.

Máme-li již dobře vyvinuté a zakořeněné sazenice jahodníku, zakládáme novou výsadbu. Kořeny ošetříme přípravkem Aliette proti houbovým chorobám, které způsobují špatný růst a odumírání rostlin.

Začínáme očkovat podnože ovocných dřevin, zpravidla od poloviny července peckoviny, jádroviny koncem měsíce a v srpnu. Pokud je před očkováním delší dobu sucho, podnože dobře zavlažíme, aby měly dostatek mízy a očkování se zdařilo.

Postupně podle zrání plodů sklízíme meruňky, rané broskve, raná jablka, slívy a ostružiny. Na stromy se zrajícím ovocem zavěšujeme láhve s pivem k lapání vos, které ovoce poškozují a přenášejí na ně moniliovou hnilobu.

Hnijící ovoce pravidelně sbíráme a dáváme do asanační jámy vykopané na vhodném místě zahrady. Tam je posypeme prachovým páleným vápnem a ihned zasypeme zemí.

U jabloní a hrušní pomáhají omezovat moniliovou hnilobu plodů pozdní postřiky proti strupovitosti přípravky Baycor, Saprol, Topas aj.

Odplozené výhony maliníku odstřiháme nad zemí.

U raných peckovin a bujněji rostoucích jádrovin s menší násadou ovoce začínáme koncem měsíce s doplňkovým letním řezem.

Podle potřeby můžeme provést opravný řez ořešáku, pokud jsme ho neudělali na přelomu května a června. Koncem července až začátkem srpna opakujeme při vlhkém počasí postřik ořešáků Kuprikolem proti skvrnitosti listů a plodů.

Očekáváme-li velkou úrodu ovoce, připravíme si včas vhodné podpěry, aby se větve pod tíhou ovoce nezlámaly.

U révy vinné pěstované ve skleníku začínáme sklízet hrozny.

Sklep na uložení ovoce vyčistíme, pak vysíříme a nakonec vybílíme vápenným mlékem, do něhož můžeme přidat 3 % modré skalice. Na 1 m3 sklepního prostoru se má spálit 8 g plátkové síry. Police a lísky na ovoce vydrhneme ve vodě s přídavkem sody nebo hypermanganu a dobře vysušíme na slunci.

Vysoké koruny třešní, které se obtížně sklízejí, můžeme řezem při sklizni nebo hned po ní snížit až o třetinu. Na konci zkráceného kmene a hlavních větví má zůstat slabší, vodorovně rostoucí větev.

U višně ‘Morela pozdní’ a podobných růstových typů odstřihneme po sklizni odplozené výhony a ponecháme nové letorosty vyrůstající blíže ke kmeni nebo k hlavním větvím. Tím předejdeme tvorbě dlouhých, často až k zemi visících výhonů, jejichž starší části však bývají bez květních pupenů, a tedy bez úrody.

U nejraněji zrajících odrůd révy vinné podpoříme dobré vyzrání letorostů tím, že jim zkrátíme konce. Za posledními dvěma listy ponecháme zálistky, aby očka předčasně nevyrašila.

Za vlhkého a podmračného počasí ošetřujeme révu vinnou, především v hustých výsadbách, proti hnilobě hroznů přípravkem Euparen aj.

OTEVÍRACÍ DOBA

Po - Pá:
8:00 - 18:00
So:
8:00 - 18:00
Ne:
8:00 - 18:00