Dle stanoviště

Dle stanoviště

Stromy do těžkých jí­lovitých půd

bříza bělokorá (Betula pendula) + kultivary
javor mléč (Acer platanoides) + kultivary
štedřenec (Laburnum)
trnovník akát (Robinia pseudoacacia) + kultivary
kaštanovník (Castanea)
katalpa (Catalpa bignonioides, Catalpa ovata) + kultivary
hloh (Crataegus)
tulipánovník (Liriodendron tulipifera) + kultivary
okrasná jabloň (Prunus)
smrk ztepilý (Picea abies) + kultivary
borovice limba (Pinus cembra) + kultivary
douglaska (Pseudotsuga)

Stromy do suchých a chudých půd

bříza bělokorá (Betula pendula)
dřezovec (Gleditsia)
duby (Quercus petraea, Q. pubescens)
javory (Acer campestre, A. ginnala, A. platanoides)
hloh (Crataegus)
jasan zimnář (Fraxinus ornus)
jerlín japonský (Sophora japonica)
jeřáb (Sorbus)
moruše (Morus)
olše šedá (Alnus incana)
štedřenec odvislý (Laburnum anagyroides)
topoly (Populus)
trnovníky (Robinia)

Stromy do vlhkých půd

jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)
lyrovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera)
olše lepkavá (Alnus glutinosa)
topol bílý (Populus alba)
vrba bílá (Salix alba)

Stromy do vápenitých půd

buk lesní (Fagus sylvatica)
dřezovec (Gleditsia)
dub (Quercus)
habr obecný (Carpinus betulus)
hloh (Crataegus)
jabloň (Malus)
jasan (Fraxinus)
javor (Acer)
jerlín japonský (Sophora japonica)
jeřáb (Sorbus) mimo jeřábu obecného
katalpa trubačovitá (Catalpa bignonioides)
líska (Corylus)
moruše (Morus)
olše šedá (Alnus incana)
ořešák (Juglans)
štedřenec (Laburnum)
topol (Populus)
trnovníky (Robinia)
třešeň (Prunus)
vrba (Salix)

Stromy do kyselých půd

bříza bělokorá (Betula pendula)
dub (Quercus)
javor klen (Acer pseudoplatanus)
jeřáb obecný (Sorbus aucuparia)
střemchy (Prunus padus)
vrba (Salix)

Stromy odolnější vůči zasoleným půdám

dřezovec (Gleditsia)
duby (Quercus robur, Q. rubra)
jerlín japonský (Sophora japonica)
trnovníky (Robinia)
vrba (Salix)

Stromy pro stinné stanoviště

buk lesní (Fagus sylvatica)
dub červený (Quercus rubra)
habr obecný (Carpinus betulus)
hloh (Crataegus)
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)
javory (Acer campestre, A. platanoides)
jilm (Ulmus)
jírovec (Aesculus)
jeřáb obecný (Sorbus aucuparia)
lípa (Tilia)
olše (Alnus)
střemchy (Prunus padus)

OTEVÍRACÍ DOBA

Po - Pá:
8:00 - 18:00
So:
8:00 - 18:00
Ne:
8:00 - 18:00