Dle stanoviště

Dle stanoviště

Stromy do suchých a chudých půd

borovice (Pinus) kromě druhů s 5 jehlicemi ve svazku
jalovec (Juniperus)
jedle stejnobarvá (Abies concolor)
jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba)
modřín opadavý (Larix decidua)
smrky (Picea omorika, P. pungens)
tis červený (Taxus baccata)
zerav východní (Thuja orientalis)

Stromy do vlhkých půd

borovice vejmutovka (Pinus strobus)
cypřišek hrachonosý (Chamaecyparis pisifera)
jedle (Abies)
smrky (Picea abies, P. glauca)
zerav západní (Thuja occidentalis)

Stromy do vápenitých půd

borovice (Pinus leucodermis, P. nigra, P. ponderosa)
cedr atlanský (Cedrus atlantica)
cypřišek Lawsonův (Chamaecyparis lawsoniana)
jalovec obecný (Juniperus communis)
jedle stejnobarvá (Abies concolor)
smrky (Picea abies, P. omorika, P. pungens)
tis (Taxus)
zerav (Thuja)

Stromy do kyselých půd

borovice (Pinus cembra, P. mugo, P. strobus, P. sylvestris, P. uncinata)
cypřišky (Chamaecyparis nootkatensis, Ch. pisifera)
douglaska Menziesova (Pseudotsuga menziesii)
jalovce (Juniperus communis, J. chinensis)
jedle (Abies)
jedlovec kanadský (Tsuga canadensis)
smrk ztepilý (Picea abies)
zeravy (Thuja occidentalis, T. plicata)

Stromy pro stinné stanoviště

borovice (Pinus cembra, P. mugo, P. strobus, P. sylvestris, P. uncinata)
cypřišky (Chamaecyparis nootkatensis, Ch. pisifera)
douglaska Menziesova (Pseudotsuga menziesii)
jalovce (Juniperus communis, J. chinensis)
jedle (Abies)
jedlovec kanadský (Tsuga canadensis)
smrk ztepilý (Picea abies)
zeravy (Thuja occidentalis, T. plicata)

Stromy odolnější k znečištěnému ovzduší

borovice (Pinus)
cedr atlanský (Cedrus atlantica)
cypřišek (Chamaecyparis)
jalovec (Juniperus)
jedle stejnobarvá (Abies concolor)
jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba)
metasekvoje čínská (Metasequoia glyptostroboides)
smrky (Picea omorika, P. pungens)
tisy (Taxus)
zeravy (Thuja)

OTEVÍRACÍ DOBA

Po - Pá:
8:00 - 18:00
So:
8:00 - 18:00
Ne:
8:00 - 18:00