Rada na období Péče o okrasnou zahradu
Růže a málo choulostivé okrasné listnáče můžeme vysazovat ještě do poloviny měsíce, pokud je vhodné počasí a půda v dobrém stavu.
Z cibulnatých květin lze sázet druhy, kterým postačí pro zakořenění do počátku trvalejších mrazů kratší doba (modřence, cibulnaté kosatce aj.)
Velké nepřenosné pěstební nádoby s otužilými rostlinami (např. zakrslými jehličnany) chráníme proti promrznutí během zimy izolačními obaly. Zryjeme a podle potřeby pohnojíme a povápníme plochy pro nové květinové záhony a trávník, které budeme zakládat v příštím roce. Keřové růže obryjeme. Ke kořenovým krčkům jim přihrneme zem nebo přisypeme kopeček kompostní zeminy na ochranu oček naspodu výhonů proti namrznutí. Výhony nezkracujeme nakrátko, pouze ty, které jsou příliš dlouhé, sestřihneme do roviny s ostatními. Choulostivé okrasné rostliny chráníme před nepřízní počasí. Proti mrazům nastýláme na kořeny dřevin, trvalek a nově vysazených cibulovin (zvláště hyacintů) vrstvu suchého listí. Vřesoviště před počátkem zimy vydatně zavlažíme, aby zelené rostliny měly dostatek vláhy.

Okrasná zahrada

 

LEDEN

 • při větších holomrazech chráníme nastýlkou z chvojí záhony s vysazenými cibulovinami
 • mírně zavlažujeme zazimované balkónové rostliny, platí zde pravidlo, čím nižší teploty při zazimování, tím méně zálivky
 • vyvarujeme se pohybu po zmrzlém trávníku
 • odklízíme napadaný sníh, je-li ve větším množství, a to zejména z jehličnatých dřevin sloupovitých tvarů
 • vyséváme semena pro předpěstování sazenic letniček s dlouhou dobou vývoje (petúnie, lobelky, nestařce aj.)
 • kontrolujeme zdravotní stav uskladněných hlíz (mečíky, jiřiny, pivoňky aj.)
 • v bezmrazých dnech zavlažujeme jehličnaté a stálezelené dřeviny
 • v bezmrazých dnech odebíráme jednoleté výhony z keřů pro množení dřevitými řízky či k roubování
 • u okrasných jezírek s rybami vysekáváme otvory v hladině při jejím zamrznutí
 • připravujeme plány k založení nové zahrady, nebo úpravy stávající zahrady
 • opravujeme nářadí a připravujeme se na novou pěstitelskou sezónu
 • rychlíme květy cibulovin

ÚNOR

 • odstraňujeme i s kořeny suché, nemocné a nadbytečné dřeviny (např. nálety)
 • v bezmrazých dnech provádíme řez okrasných keřů kvetoucích v létě a na podzim, tvarujeme koruny okrasných stromů (jabloně, hlohy, javory)
 • odstřihneme nadzemní části travin
 • zmlazujeme přestárlé živé ploty z listnáčů
 • v bezmrazých dnech zavlažujeme jehličnaté a stálezelené dřeviny
 • kontrolujeme zdravotní stav uskladněných cibulí a hlíz

BŘEZEN

 • pokračujeme v řezu okrasných dřevin
 • v bezmrazých dnech zavlažujeme jehličnaté a stálezelené dřeviny
 • k vřesovištním a kyselomilným rostlinám přidáme rašelinu nebo rašelinový substrát
 • začínáme s předpěstováním sazenic hlíznatých begonií a dosen
 • podle vývoje počasí začínáme uvolňovat a odstraňovat zimní přikrývku z rostlin
 • v krytých prostorách vyséváme semena letniček pro předpěstování sazenic
 • začínáme s výsadbou okrasných dřevin
 • popínavé rostliny můžeme řezem prosvětlit, u plaménků dodržíme následující pravidla: plaménky kvetoucí v létě seřízneme 20cm nad zemí, u plaménků kvetoucích koncem jara odstraníme jen suché a poškozené výhony a hlubší řez provedeme až po odkvětu
 • vysazujeme dřevité řízky listnatých rostlin
 • okrasné dřeviny i trvalky přihnojíme
 • trsy trvalek můžeme dle potřeby dělit a vzniklé části trvalek vysazujeme na nové stanoviště
 • rostliny vysazené na podzim zkontrolujeme, zda je mráz nevytáhl, event. je opět řádně přišlápneme
 • provádíme jarní řez růží
 • přímo na záhon vyséváme otužilé druhy letniček
 • přesazujeme a dělením množíme některé druhy trvalek

DUBEN

 • vysazujeme okrasné dřeviny
 • sázíme cibulnaté rostliny kvetoucí na podzim
 • odstraňujeme odkvetlá květenství drobným cibulnatým a hlíznatým rostlinám
 • vřesům a v létě kvetoucím vřesovcům při rašení odstřihneme zaschlá květenství, vřesovce kvetoucí na jaře sestřihneme ihned po odkvětu
 • přepichujeme semenáčky vysetých letniček
 • plným hnojivem přihnojíme cibule tulipánů, narcisů a hyacintů
 • zakládáme nový trávník a obnovujeme staré travnaté plochy
 • provedeme jarní ošetření trávníku: posečeme ho na výšku 3-4cm, prořežeme, provzdušníme a přihnojíme plným hnojivem pro hnojení travnatých ploch
 • okrasné jezírko, které jsme na podzim vypustili, vyčistíme, napustíme vodou a osazujeme vodními rostlinami

KVĚTEN

 • okrasné rostliny dle potřeby okopáváme, plejeme, zavlažujeme a přihnojujeme
 • odstraňujeme odkvetlá květenství cibulnatých a hlíznatých rostlin, okrasných keřů
 • okrasné keře zjara kvetoucí po odkvětu sestřihneme, přestárlé keře zmladíme
 • vysazujeme jiřinky a mečíky
 • drcenou borkou nastýláme vysazené rostliny
 • vodní nádrže a jezírka osazujeme vodními rostlinami, z hladiny odstraňujeme vodní řasy
 • ukončujeme zakládání a úpravy travnatých ploch
 • po „ledových mužích“ vysazujeme hlíznaté rostliny a letničky citlivé na jarní mrazíky
 • na okna, balkóny a terasy přeneseme letničky v truhlících a přenosných nádobách
 • vřesovištním rostlinám doplňujeme nastýlku z rašeliny, přihnojujeme je speciálními hnojivy pro vřesovištní rostliny a vydatně zaléváme
 • u borovic můžeme provádět zaštipování nových výhonů pro větší kompaktnost rostliny
 • vysazujeme okrasné rostliny

ČERVEN

 • pravidelně sečeme, zavlažujeme a přihnojujeme travnaté plochy, dle potřeby provádíme chemické ošetření proti dvouděložným plevelům
 • za suchého počasí vydatně zaléváme, zejména rostliny vysazené na jaře
 • vysoké trvalky a letničky vyvazujeme k oporám
 • okrasné keře množíme bylinnými řízky
 • pěnišníkům odstraníme opatrně odkvetlá květenství
 • okrasné rostliny dle potřeby okopáváme, plejeme, zavlažujeme a přihnojujeme
 • okrasné rostliny ošetřujeme proti mšicím
 • okrasné rostliny dle potřeby okopáváme, plejeme a zavlažujeme
 • můžeme vysazovat okrasné rostliny pěstované v nádobách-kontejnerech, pokud jim zaručíme dostatečnou zálivku

ČERVENEC

 • balkónové květiny pravidelně zaléváme a přihnojujeme
 • pravidelně sečeme a zavlažujeme travnaté plochy
 • odstraňujeme odkvetlé květy růží a plané výhony vyrůstající z podnoží, dle potřeby růže ošetřujeme proti černé skvrnitosti a padlí
 • okrasné rostliny dle potřeby ošetřujeme proti padlí a při silnějším výskytu mšic
 • okrasným rostlinám odstraňujeme odkvetlé květy a květenství
 • okrasné rostliny dle potřeby okopáváme, plejeme a zavlažujeme
 • můžeme vysazovat okrasné rostliny pěstované v nádobách-kontejnerech, pokud jim zaručíme dostatečnou zálivku

SRPEN

 • pravidelně sečeme a zavlažujeme travnaté plochy
 • balkónové květiny pravidelně zaléváme a přihnojujeme
 • okrasné rostliny dle potřeby okopáváme, plejeme a zavlažujeme
 • okrasným rostlinám odstraňujeme odkvetlé květy a květenství
 • očkujeme růže a jiné okrasné rostliny, řízkujeme jehličnany
 • střiháme živé ploty z jehličnatých a listnatých rostlin
 • začínáme s výsadbou cibulnatých a hlíznatých rostlin kvetoucích na jaře
 • řízkujeme muškáty a fuchsie
 • v druhé polovině srpna dle počasí, můžeme zakládat nové trávníky a vylepšovat travnaté plochy již založené
 • můžeme vysazovat okrasné rostliny pěstované v nádobách-kontejnerech, pokud jim zaručíme dostatečnou zálivku

ZÁŘÍ

 • vysazujeme okrasné rostliny pěstované v nádobách a začínáme s výsadbou balových rostlin
 • vysazujeme cibule a hlízy květin kvetoucích na jaře
 • okrasné rostliny citlivější na mráz přihnojíme draselnými hnojivy, aby výhony lépe vyzrály a přezimovaly
 • pravidelně sečeme, zavlažujeme a přihnojujeme travnaté plochy, dle potřeby můžeme provést prořezávku zdrnovatělého trávníku
 • koncem měsíce sklízíme hlízy mečíků a dosen a po osušení je uložíme v suché, chladné a bezmrazé místnosti

ŘÍJEN

 • pokračujeme s výsadbou okrasných rostlin
 • přesazujeme a dělením množíme některé druhy trvalek
 • hlízy jiřinek a begonií vyzvedneme ze země až po přejití prvních mrazíků a po seříznutí, očištění a oschnutí je uskladníme v chladné ale bezmrazé místnosti
 • okrasným stromům odstraníme suché, nemocné a poškozené větve v korunách
 • likvidujeme záhony s letničkami a balkónové truhlíky
 • přenosné nádoby s květinami přeneseme na světlé a chladné ale bezmrazé místo, muškáty přezimujeme při teplotě 6-10°C, oleandr při teplotě 0-10°C
 • trvalkám odstraníme uschlé květy a nať
 • vydatně zavlažíme jehličnany a stálezelené listnaté dřeviny
 • ke vřesovištním rostlinám přidáme vrstvu rašeliny
 • vodní plochy připravíme na zimu - vyjmeme choulostivé druhy vodních rostlin a uložíme je v tmavé a bezmrazé místnosti, z vody odstraníme odumřelé části rostlin a spadané listí, vyndáme a uložíme čerpadlo a filtr
 • trávník naposledy posečeme

LISTOPAD

 • dle průběhu počasí dokončujeme výsadbu okrasných rostlin
 • zalijeme a zazimujeme nádoby s okrasnými otužilými dřevinami – proti promrznutí je chráníme obalením izolační vrstvou
 • zazimujeme keře a stromky růží
 • zazimujeme choulostivé druhy okrasných rostlin – nastýlkou ke kořenům ev. zakrytím celé rostliny stínící tkaninou
 • vypustíme a zazimujeme závlahový systém
 • svazujeme sloupovité druhy jehličnytých dřevin, aby nedošlo pod tíhou sněhu k jejich rozlomení
 • vydatně zalijeme jehličnaté a listnaté stálezelené dřeviny a nově vysazené druhy rostlin
 • chráníme kmeny mladých stromů proti okusu zvěří
 • uklízíme a kompostujeme spadané listí

PROSINEC

 • v bezmrazých dnech, je-li suchá půda, zavlažíme stálezelené listnaté dřeviny a jehličnany
 • kontrolujeme zdravotní stav zazimovaných rostlin a uskladněných cibulí a hlíz
 • v bezmrazých dnech odebíráme vyzrále výhony k množení

 

© 2008 - 2018 Zahradnictví Jelínek