Rada na období Vyčištění jezírka.
Vypuštěné okrasné jezírko vyčistíme, napustíme vodou a začneme osazovat vodními rostlinami.

Stromy do kyselých půd

  • bříza bělokorá (Betula pendula)
  • dub (Quercus)
  • javor klen (Acer pseudoplatanus)
  • jeřáb obecný (Sorbus aucuparia)
  • střemchy (Prunus padus)
  • vrba (Salix)
© 2008 - 2018 Zahradnictví Jelínek