Rada na období Ochrana vinné révy.
Po ukončení řezu révy vinné odhrneme od keřů zem, pohnojíme ji dusíkatým hnojivem a mělce okopeme. Máme-li vitální keř révy vinné trpící plísní révovou nebo s méně kvalitním ovocem, můžeme ho přeroubovat vhodnější odrůdou. Podmínkou jsou dobře uchované rouby. Révu pěstovanou ve skleníku ošetříme proti padlí např. Discusem a proti plísni šedé např. Merpanem.
© 2008 - 2020 Zahradnické centrum Jelínek s.r.o.