Rada na období Péče o okrasnou zahradu
Růže a málo choulostivé okrasné listnáče můžeme vysazovat ještě do poloviny měsíce, pokud je vhodné počasí a půda v dobrém stavu.
Z cibulnatých květin lze sázet druhy, kterým postačí pro zakořenění do počátku trvalejších mrazů kratší doba (modřence, cibulnaté kosatce aj.)
Velké nepřenosné pěstební nádoby s otužilými rostlinami (např. zakrslými jehličnany) chráníme proti promrznutí během zimy izolačními obaly. Zryjeme a podle potřeby pohnojíme a povápníme plochy pro nové květinové záhony a trávník, které budeme zakládat v příštím roce. Keřové růže obryjeme. Ke kořenovým krčkům jim přihrneme zem nebo přisypeme kopeček kompostní zeminy na ochranu oček naspodu výhonů proti namrznutí. Výhony nezkracujeme nakrátko, pouze ty, které jsou příliš dlouhé, sestřihneme do roviny s ostatními. Choulostivé okrasné rostliny chráníme před nepřízní počasí. Proti mrazům nastýláme na kořeny dřevin, trvalek a nově vysazených cibulovin (zvláště hyacintů) vrstvu suchého listí. Vřesoviště před počátkem zimy vydatně zavlažíme, aby zelené rostliny měly dostatek vláhy.

Naše realizace

Naše firma existuje od roku 1990 a do dnešního dne jsme získali bohaté zkušenosti se všemi výše zmíněnými druhy realizací. Veškerá naše činnost směřuje k preciznímu dílu a tím i ke spokojenému zákazníkovi. Z tohoto důvodu je naše firma již 10 let členem Svazu školkařů ČR a každoročně čerpá nové poznatky a inspiraci při odborných zájezdech ke školkařům z celé Evropy. Od roku 2002 je naše firma také členem Svazu pro zakládání a údržbu zeleně. Zdravotní stav našich rostlin je pravidelně kontrolován ústavem SRS ČR.


OSÁZENÍ OBCHODNÍHO DOMU MÁJ V KRALUPECH NAD VLTAVOU
Ozelenění novostavby obchodního domu v centru města. Osazovaly se terasy, mobilní nádoby i volné plochy. Realizováno v dubnu 1992.

SADOVÉ ÚPRAVY V AREÁLU KAUČUK a.s.
Úpravy byly provedeny v březnu 1993 na ploše 3 ha. Bylo zalesněno okolí skladu technických plynů.

SADOVÉ ÚPRAVY KOLEM MÚ KRALUPY NAD VLTAVOU
V dubnu 1993 se začalo se sadovými úpravami kolem Městského úřadu v Kralupech. Vysadily se stromy s podsadbou keřů a trvalek a zatravnily se přilehlé plochy. Na jaře roku 1994 se v sadových úpravách pokračovalo až ke krytému bazénu.

SADOVÉ ÚPRAVY KOLEM MÚ KRALUPY NAD VLTAVOU
V dubnu 1993 se začalo se sadovými úpravami kolem Městského úřadu v Kralupech. Vysadily se stromy s podsadbou keřů a trvalek a zatravnily se přilehlé plochy. Na jaře roku 1994 se v sadových úpravách pokračovalo až ke krytému bazénu.

OSÁZENÍ ČERPACÍ STANICE PHM KRALUPY NAD VLTAVOU
Osázení proběhlo v listopadu 1993

SADOVÉ ÚPRAVY V KRALUPECH NAD VLTAVOU, MĚSTSKÁ ČÁST LOBEČEK
V květnu 1994 byla provedena dosadba zeleně ve staré činžovní zástavbě a zároveň podsadba sídliště. Na jaře roku 1995 proběhla rekonstrukce zeleně, kdy se jednalo o výsadbu rostlin do stávající zeleně.

SADOVÉ ÚPRAVY BAB KRALUPY NAD VLTAVOU
V květnu 1995 bylo osázeno a zatravněno okolí víceúčelové budovy Kaučuku k.p. v Kralupech nad Vltavou.

OSÁZENÍ PENZIONU PRO DŮCHODCE KRALUPY NAD VLTAVOU
Plocha kolem Penzionu o rozloze 1,5 ha byla zatravněna a osázena v červnu 1995.

OSÁZENÍ ČERPACÍ STANICE ARAL KLÍČANY
Čerpací stanice ARAL byla ozeleněna v březnu 1996.

MERO-DÍLNY UHY
Okolí dílen bylo osázeno stromy s keřovou podsadbou a byla zatravněna plocha o rozloze 1ha. Realizace proběhla v dubnu 1996.

OSÁZENÍ VLTAVSKÉHO NÁBŘEŽÍ V KRALUPECH NAD VLTAVOU
Výsadby podél Vltavy byly v Kralupech zrealizovány v letech 1996 a 1997. Na ploše 5,5 ha byly vysazeny stromy a keře, kdy na svazích u řeky byly využity druhy s protierozním účinkem. Zbylé plochy byly zatravněny.

OSÁZENÍ ČERPACÍ STANICE ARAL PRAHA-JIŽNÍ SPOJKA 1
Výsadby byly provedeny v březnu 1997. Přilehlé svahy byly zpevněny pomocí dřevěných laviček a osázeny dřevinami s protierozním účinkem.

OSÁZENÍ ČERPACÍ STANICE ARAL PRAHA-STRAKONICKÁ
Čerpací stanice byla osázena v dubnu 1997. Svahy byly zpevněny dřevěnými lavičkami a osázeny dřevinami s protierozním účinkem.

OSÁZENÍ ČERPACÍ STANICE ARAL PRAHA-CHODOVSKÁ
Výsadby proběhly v březnu 1998.

OSÁZENÍ ČERPACÍ STANICE ARAL PRAHA-JIŽNÍ SPOJKA 2
Výsadby proběhly v dubnu 1998.

OSÁZENÍ ČERPACÍ STANICE ARAL MOST
Čerpací stanice byla osázena v červnu 1998. Svahy byly zpevněny dřevěnými lavičkami a osázeny dřevinami s protierozním účinkem.

OSÁZENÍ AREÁLU K+B KLÍČANY
Osázení areálu bylo provedeno v září 1998. Každým rokem jsou výsadby udržovány naší firmou.

OSÁZENÍ SÍDLIŠTĚ TROJA - VELKÁ SKÁLA
Osázení sídliště proběhlo na podzim roku 1998 a na jaře roku 1999. Na ploše 8,5 ha bylo vysazeno 800 stromů, 8500 keřů a zbylé plochy byly zatravněny.

REKULTIVACE TRASY PLYNOVODU VE VELTRUSÍCH
V březnu 2000 bylo provedeno zatravnění a obnova travnatých ploch o rozloze 2 ha.

RODINNÁ ZAHRADA V KRALUPECH NAD VLTAVOU
Výsadby proběhly na podzim roku 2000.

ZAKLÁDÁNÍ TRÁVNÍKU DRNOVÁNÍM
Travní koberce byly položeny na jaře roku 2001 v rodinné zahradě v Kralupech nad Vltavou.

SADOVÉ ÚPRAVY V AREÁLU FIRMY NOWACO KRALUPY NAD VLTAVOU
Sadové úpravy byly provedeny v květnu 2001.

RODINNÁ ZAHRADA V PRAZE TROJI
Realizace rodinné zahrady proběhla v říjnu 2001. Naše firma provedla terénní úpravy včetně automatické závlahy, ozelenění a provádí údržbu vysazených ploch.

BYTOVÉ DOMY NYMBURK
Kompletní ozelenění sídliště proběhlo v květnu 2002.

RODINNÁ ZAHRADA VE VRANÉM NAD VLTAVOU
Realizace proběhla v červnu 2002. Pozemek byl ohumusován, byla instalována automatická závlaha, vysazovaly se vzrostlé jehličnany/3-4 m/ a listnáče /4-5 m/, 2000 m2 bylo zatravněno. Rodinná zahrada je v údržbě naší firmy.

RODINNÁ ZAHRADA VE VELTRUSÍCH
Rodinná zahrada byla osázena stromy a keřovými skupinami. Trávník byl založen tzv. drnováním. Realizace proběhla v červenci 2002.

BIOLOGICKÁ REKULTIVACE
V průběhu let 2002 a 2003 byla provedena rekultivace trati v úseku Kralupy nad Vltavou - Vraňany

SADOVÉ ÚPRAVY - PURTEX ZDIBY
Na jaře roku 2004 byly provedeny sadové úpravy v areálu firmy

DOMOV DŮCHODCŮ VE VŠESTUDECH
V areálu domova důchodců byla na jaře roku 2004 provedena obnova a rekonstrukce zahrady

SADOVÉ ÚPRAVY ÚSEKU METRA C
V Praze - Troji bylo v květnu 2004 provedeno ozelenění ulice a nového úseku metra trasyC

SADOVÉ ÚPRAVY U REZIDENČNÍ VILY V PRAZE
V květnu roku 2004 bylo provedeno osázení rezidenční vily firmy Metrostav D3, Na Viničních Horách v Praze. Pro zpevnění osazovaných svahů byly použity dřevěné terasy, povrch půdy byl pokryt kokosovou rohoží a svahy byly osázeny břečťanem.

NKDP - LOGISTICKÝ AREÁL U D8 VE ZDIBECH
Na jaře roku 2004 byly provedeny sadové úpravy v prostoru Logistického parku ve Zdibech. Bylo zde vysázeno více než 50 vzrostlých stromů a tisíce keřů.

SADOVÉ ÚPRAVY ZÚ MZV V PAŘÍŽI
V červnu roku 2004 byly provedeny sadové úpravy u sídla Zastupitelského úřadu Ministerstva zahraničních věcí v Paříži. Vysazovány byly převážně stálezelené dřeviny a suchomilné trvalky.

© 2008 - 2019 Zahradnictví Jelínek