Rada na období Péče o nově vysázené ovocné stromky.
Nově vysazené ovocné dřeviny za sucha zavlažujeme. Půdu kolem stromků mělce kypříme, odplevelujeme a mulčujeme. K zadržení vláhy udržujeme kolem kmenů, zejména na svazích, půdu ve tvaru mísy. Popřípadě kontrolujeme úvazek u podpěrného kolíku.

Připravujeme

                    

zadáno 8.2.2019

                          

 

         

 

 

 

 

 

© 2008 - 2019 Zahradnictví Jelínek