Rada na období Péče o okrasnou zahradu
Pokračujeme v pravidelném sečení trávníku a za suchého počasí i v jeho závlaze. Za horka sečeme trávník na výšku 4 cm. U všech okrasných rostlin soustavně odstraňujeme odkvetlé květy, abychom prodloužili období kvetení. Očkujeme růže, případně jiné okrasné dřeviny a řízkujeme jehličnany.

Výsadba rostlin

Základní postup při výsadbě stromů

Strom by měl mít předem vhodně zvolené místo. Výběr stanoviště je velmi důležitý, neboť na něm rostlina poroste po zbytek svého života. Při výběru stromu se musí brát v úvahu její velikost v dospělosti, nároky na stanovištní podmínky jako je orientace vůči světovým stranám, potřebné množství světla, půdní a vláhové podmínky a speciální požadavky dané rostliny jako je např. ochrana před větrem.

Na místě vhodném pro výsadbu se vyhloubí jáma. Obecně lze říci, že by velikost jámy měla být dva až třikrát širší a jen o trochu hlubší, než je velikost kořenového balu rostliny. Je-li na místě výsadby nekvalitní zemina, vyhloubí se jáma hlubší a špatná zem se nahradí zeminou kvalitní. Při hloubení jámy se vrchní část půdního profilu (kvalitní zem) dává stranou a spodní část půdního profilu se k výsadbě nevyužívá. Vybraná zemina se smíchá se zahradnickým substrátem nebo vyzrálým kompostem a směs se použije při vlastní výsadbě.

Dno jámy se zkypří a zasype se připravenou směsí tak, aby byla rostlina usazena do správné hloubky. Na těžkých půdách se doporučuje zdrsnit i boční stěny jámy, aby se lépe vyvíjely nové kořeny a nedocházelo ke „květináčovému efektu“. Hloubka výsadby stromů se řídí dle kořenového krčku, což je místo, které odděluje kmen od kořenů. Tento kořenový krček by měl být po slehnutí zeminy s úrovní terénu. Pokud se tedy dno jámy vydatně kypří, anebo se přidává větší množství namíchaného substrátu, umístí se kořenový krček 2-5cm nad terénem.

Strom se opatrně vyjme z pěstební nádoby, vloží do připravené jámy a z jedné třetiny se zasype připravenou směsí zeminy a substrátu. Poté se opatrně ale pevně zemina kolem kořenového balu upěchuje. Provede se kontrola, zda je rostlina usazena rovně a pokračuje se dosypáváním a ušlapáváním zeminy v jámě až k jejímu povrchu. Nakonec se vytvoří zálivková mísa a rostlina se řádně zalije.

Vysazené stromy je nutné po výsadbě ukotvit. Dle velikosti stromu a podmínek stanoviště se zvolí velikost a počet opěrných kůlů, které se zatlučou v blízkosti kmene rostliny a ke kterým se rostlina uváže pružným ale pevným materiálem. Nejčastěji se používají dřevěné kůly o průměru 6-10cm a v počtu 1-4 kusy ke stromu. Při vyvazování je třeba dbát na to, aby se kmínek neodíral o opěrnou konstrukci.

Při výsadbě stromů z kontejneru se řez neprovádí nebo se pouze korunka prosvětlí např. se odstraní konkurenční výhony. Při řezu korunky se nezakracují stávající výhony, ale celé se odstraňují řezem na větevní kroužek.

Na exponovaných stanovištích by se měl kmínek chránit proti slunečnímu záření, aby nedocházelo k jeho popraskání zejména během zimních měsíců. Vhodným opatřením je obalení kmínku jutovým páskem.

© 2008 - 2019 Zahradnictví Jelínek