Rada na období Sklizeň a péče o ovocné rostliny
Pokud není půda zamrzlá nebo příliš mokrá, můžeme zpravidla do poloviny měsíce pokračovat ve výsadbě ovocných dřevin. Jabloním, na jejichž větvích byly během vegetace bílé chomáčky mšice vlnatky krvavé, nasypeme kolem paty kmene prachové pálené vápno. Mšice lezoucí k přezimování na kořeny v něm zahynou. Mezi řádky jahodníku a keře drobného ovoce rozhodíme dobře rozleželý kompost a mělce ho zapravíme do půdy. V teplejších oblastech můžeme ještě za příznivého počasí sázet révu vinnou. Pro jarní řadovou výsadbu révy vinné zrigolujeme pás půdy, pro jednotlivé keře vykopeme jámy.  

Pěstování vinné révy

Réva vinná – výsadba sazenic a ošetření rostlin po výsadbě

Příprava půdy před výsadbou sazenic
Půdu musíme před výsadbou hluboce zkypřit a vyhnojit. Místo určené pro výsadbu zryjeme do hloubky 60 cm a do jámy přidáváme zetlelý hnůj nebo kompost.
Úprava sazenic před výsadbou
Kořeny sazenic zakrátíme na 8-12 cm. Vybereme nejsilnější výhon, který seřízneme na 2 očka, ostatní výhony odstraníme. Po úpravě sazenice zcela namočíme na 24 hodin do vody.
Výsadba sazenic
Sazenice vkládáme do jámy mírně šikmo, místo štěpování má zůstat 5-7 cm nad slehlým povrchem půdy. K sazenicím postupně přidáváme zem a řádně přišlapujeme. Při jarní výsadbě zalijeme sazenice 10ti litry vody, při podzimní výsadbě nezaléváme. Nakonec celé sazenice přikopčíme okolní zeminou, abychom zabránili jejich vyschnutí.
Ošetřování rostlin během roku
Když na jaře začnou z nahrnuté země prorůstat letorosty, zem odhrneme a vybereme dva nejsilnější výhony, které zachováme. Ostatní výhony odstraníme vylomením a zem opět k sazenicím přihrneme. Během června postupně kopečky země rozhrnujeme.
Během července silnější z vybraných letorostů vyvazujeme ke kolíku nebo drátěnce a kratší výhon zaštípneme na 20 cm.
Půdu kolem sazenic kypříme a odplevelujeme. Přihnojování provádíme plným hnojivem poprvé začátkem léta a podruhé začátkem srpna.
Na podzim zryjeme půdu kolem sazenic a přidáme zetlelý hnůj nebo vyzrálý kompost. Před zimou k sazenicím přihrneme okolní zem.
Ošetřování rostlin v dalším roce
Na jaře opět odhrneme půdu od rostlin. Kratší ze dvou výhonů zakrátíme na 1 očko. Delší výhon, je-li vyzrálý a silný jako tužka, sestřihneme na 60-90 cm – podle výšky budoucího kmene. Je-li však tento výhon slabý a málo vyzrálý, zakrátíme ho na 2 očka.
Když mají nově vyrašené letorosty délku 3-5 cm, provedeme podlom. U výhonu vyvázaného ke kůlu ponecháme na vrcholu budoucího kmene 3 letorosty a ostatní vylomíme. Z výhonu seříznutého na 1 očko necháme růst 1 letorost, který zaštípneme na 20 cm. Tím jsme vytvořili zásobní čípek, který je na keři první tři roky a poté se zcela odstraní.
Během léta rostliny přihnojujeme, ošetřujeme proti houbovým chorobám, sklízíme první úrodu a na podzim zaryjeme hnůj nebo kompost a také přidáme menší množství kombinovaného hnojiva.
Ošetřování rostlin během dalších let
Brzy zjara provádíme řez dle způsobu vedení révy. Důležité je si uvědomit, že réva plodí na letorostech, které vyrůstají z dvouletého dřeva, tedy z loňských letorostů. Uvádíme nejčastěji používaný způsob řezu. Na vrcholu kmene seřízneme nejvyšší letorost na tažeň dlouhý 6-8 oček a ohneme obloukovitě přes vrchní drát. Pod ním stojící výhon zkrátíme na 2 očka a u paty keře na jedno očko. Odplozený tažeň se zcela odřízne a z dvouokého čípku narostlé výhony seřízneme tak, že z výše postaveného výhonu uděláme opět tažeň a níže stojící výhon zakrátíme na dvouoký zásobní čípek. Během léta zastrkáváme letorosty do drátěnky, nebo je přivazujeme k opoře.
 

© 2008 - 2018 Zahradnictví Jelínek